T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

12.04.2018

NİSAN AYI OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİMİZ KİTAP

Kitabın Adı: KUR’ÂN’I NASIL OKUDULAR

Kitabın Yazarı: Abdullah Yıldız

 

Hiç kuşku yok ki, vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasulü (sav) ile birlikte, vahyin nazil oluşuna tanıklık eden, Kur’an ayetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur’an’ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitab-ı Kerim’inde ebedileştirdiği üzere “semi’na ve eta’na: işittik ve itaat ettik” şuuruyla hemen uygulayıp hayatlarına aktarmaları, kıyamete kadar gelecek tüm nesillere model oluşturacak ölümsüz ve eşsiz tecrübeler niteliğindedir. Onlar, ahlakı Kur’an olan Hz. Peygamber (sav)’i “en güzel örnek” kabul ederek “yaşayan Kur’an/lar” oldular. Rasûlullah (sav) ve kutlu ashabı, Kur’an’ın hayata ve tarihe müdahale eden eli, konuşan dili, yaşayan bedeni oldular.

Tanıtımını yaptığımız kitapta, Allah Rasulü ve ashabının Kur’an’ı nasıl anladıklarına dair örneklere yer verilerek; konuyla ilgili ayetler, hadisler ve örneklikler, elden geldiğince sınıflandırılmaya ve bu bilgilerden hareketle Kur’an’ı onlar gibi anlamanın yol ve yordamı anlaşılmaya çalışılmıştır.