10.10.2016

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARI

 

 

Aile ve Dini Rehberlik

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARI

 

​        Diyanet İşleri Başkanlığının stratejik amaçlarından ilki din hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak ve etkinliğini artırmaktır. Toplumumuzda din güçlü bir referans kaynağı olma durumunu devam ettirmektedir. Toplumda saygın bir yeri olan din görevlileri din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde icra edilmesini sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızla ​yakın ilişki içinde olmaları sebebiyle, dini konularda danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik birimleri gibi uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde 2003 yılından itibaren bir danışma birimi olarak Aile ve Dinî Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Bürolar dinî danışma ve rehberlik birimleri olup 633 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar. 

 

        Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin, ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile ve Dini Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 

        Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmak suretiyle doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmak en önemli gayesidir.

 

          Aile ve Dini Rehberlik Büroları 2014 yılı itibariyle 81 İl ve 253 İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bürolarda 1251’i kadın, 580’i de erkek olmak üzere toplam 1831 personel görev yapmaktadır. 

 

 

                      ailebüroları.jpg

 

 

             ​Büro personelinin unvana göre dağılımı; 615 vaiz, 49 din hizmetleri ve eğitim uzmanı, 857 Kur’an kursu öğreticisi, 186 imam-hatip ve müezzin kayyım şeklindedir. Şube müdürü, murakıp, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi unvanlarda görev yapan büro personeli sayısı ise 124’tür. Büro hizmetleri genel olarak vaiz ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından yürütülmektedir.

 

 

Görsel Tanıtım ve daha detaylı bilgi için ;

http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/GorselYayinlar.aspx

http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Gorevler.aspx