T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

21.07.2020

3. DÖNEM (Temmuz-Ağustos-Eylül) CAMİ DERSLERİ

3. Dönem Cami Dersleri Tablosu

3. DÖNEM (Temmuz-Ağustos-Eylül) CAMİ DERSLERİ

Camiyi merkeze alarak manevi bir sorumluluk bilinciyle insanımıza faydalı olmak üzere çalışan görevlilerimiz, ibadetlerin sahih bir şekilde ifası, cami dersleri yapılması, sorulan sorulara cevap verilmesi, sorunlara Kur'an ve Sünnet' ten beslenen çözümler üretilmesi gibi önemli vazifeler icra etmektedirler. Bu çerçevede aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

Her cami için haftalık "Cami Dersleri" programı hazırlanacak ve bu program cami ilan panolarına asılacak, ayrıca cuma günleri vaaz ve hutbenin sonunda vatandaşlarımıza duyurularak programlara katılmaları teşvik edilecektir. Müftülükçe EK-1 dikkate alınarak hazırlanacak program, mevsim şartlarına göre planlanacaktır. Sabah namazının farzından önce hatim (bir veya/yarım cüz), Yasin ve Fetih Sureleri vb. Kur'an-ı Kerim tilavet edilmesi usul haline getirilecektir. Öğle veya yatsı namazından önce "Din Görevlisi ile 365 Gün" projesi kapsamında bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva okunacak ve Başkanlığımız yayınlarından istifade edilerek cemaate açıklanacaktır. Cemaatin katılımının yüksek olduğu vakit namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim tilavet edilecek, okunan ayetlerin anlamı verilip beş dakikayı geçmeyecek şekilde açıklaması yapılacaktır. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında Başkanlığımızca tavsiye edilen EK-2 eserlerden yararlanılarak tefsir, hadis, ilmihal ve siyer okumaları yapılacaktır.

Programın uygulanmasında cami görevlilerinin tamamı görev alacaktır. İki veya üç namaz vakti açık olan kamu kurum, kuruluş ve iş hanı gibi yerlerdeki camilerde görev yapanlar bu programı, kurumun/iş hanının açık olduğu zamanlarda uygulayacaktır. Program, birden fazla görevlisi olan camilerde cuma günü; tek görevlisi bulunan camilerde ise cuma ve izin günlerinde uygulanmayacaktır. Programın uygulanması ve denetlenmesi müftülükçe sağlanacaktır.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 2020/3. Dönem için sisteme kayıt ve onaylama işlemlerinin Tüm Görevlilerimiz tarafından 24 TEMMUZ 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar DHYS'ye girilmesi gerekmektedir.

Program üçer aylık dönemler halinde planlanacak olup müftülüğün onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.