T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

11.08.2020

TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİLER KURSU

Başkanlığımızca, cami hizmetlerini yürüten personelin Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Tashih-i Huruf" kurslarından daha fazla personelimizi yararlandırmak üzere "Tashih-i Huruf Kursu Rehber Öğretici Programı" geliştirilmiştir. Aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda seçilecek imam-hatip ve müezzin- kayyımların Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezlerinde "Tashihi Huruf Rehber Öğreticiler Hizmet İçi Eğitim Kursu"na alınmaları planlanmaktadır.

Covid-19 salgın hastalığına göre planlama yapıldığından eğitim merkezi değişikliği yapılmayacaktır.

 

TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİ KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

a. Tashih-i Huruf Kursu mezunu olmak,

b. İlahiyat Fakültesi veya en az ilahiyat ön lisans mezunu olmak,

c. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okuyabilme becerisine sahip olmak, (Aşere- Takrib Kursu mezunları ile hafız olanlar tercih sebebidir.)

d. Musiki kabiliyeti olmak,

e. Halen kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

f. Asaleti tasdik edilmiş olmak,

g. Kurs esnasında kısa süreli de olsa yurtdışı, askerlik, hizmet içi eğitim vb. Görevlere planlanmamış olmak,

h.Tashih-i Huruf Kursu Rehber Öğretici Programının uygulanacağı Eğitim Merkezlerinde yapılacak kurs başı ve kurs sonu sınavlarında başarılı olmak, (Kurs başı sınavında başarısız olanlar görev yerlerine geri gönderilecektir. Bu sebeple isim belirtilirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.)

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Ağustos 2020