T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

11.08.2020

TASHİH-İ HURUF KURSU SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla seçilecekler için, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf Kursu" düzenlenmesi planlanmıştır.

 

A. TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

1. Kur'an kursu öğreticisi (Erkek), imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)

2.Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

4. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 01 Ekim 2019 ve önceki tarihlerde başlamış olmak,

5. 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,

7. Kurs süresince yurtdışı vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

8. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.

 

B. SINAV DUYURUSU :

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüklerince yapılacaktır.

 

C. SINAV ŞEKLİ:

1. Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini, ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyeceklerdir. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerince puan sıralamasına göre yedeklerden doldurulacaktır.

2 . Sınav uygulama sürecinde Covid-19 salgın hastalıkla ilgili İl Müftülüklerince gerekli tüm tedbirler

alınacaktır.

3. Sınav komisyonları, "Tashih-i Huruf Kursu" sınavına katılan adaylar arasında üstün başarı göstererek söz konusu kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini toplu liste halinde Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından doğrudan belge sınavına alınmak üzere 08 Eylül 2020 tarihine kadar Başkanlığa bildireceklerdir.

 

D. KURSUN BAŞLAMASI:

1.Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

2.Covid-19 salgın hastalıkla ilgili tedbirler göz önünde bulundurularak planlama yapıldığından kursiyerlerin yerleştirildikleri Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezleri dışında yer değişikliği yapılmayacaktır.

 

E. DİĞER HUSUSLAR:

1. Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız

olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

2.Eğitim merkezlerinin bulundukları il merkezlerinde gündüzlü olarak alınacak kursiyerler öncelikle kadın Kur'an kursu öğreticilerinden tercih edilecek olup, müracaat olmaması halinde erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışan personel arasından seçilecektir.

3.Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

4. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi namazlarından muaf tutulacaktır. Muaf tutulmaları hususu Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü maddesi gereğince İl Müftülüklerince değerlendirilecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ GÜNÜ

SINAV TARİHİ : 26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ

SINAV YERİ : ZONGULDAK İL MÜFTÜLÜĞÜ