T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

10.09.2020

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi (YLSY) 2020

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi" (YLSY Programı) uygulamasıyla, lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına öğrenci gönderilmektedir. Anılan kapsamda gönderilen öğrenciler yurtdışındaki öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, adına eğitim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanarak mecburi hizmetlerini ifa etmektedirler. Söz konusu program (YLSY) kapsamında, 2020 yılında kamu kurumları adına lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrenci kontenjanlarına dair duyuru, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına toplam 750 öğrenci gönderileceği belirtilmektedir.

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacına çok önemli katkılar sağlayacak olan programın, Başkanlığımızın vizyon ve hedeflerin gereçekleştirilmesi açısından da uzun vadede çok verimli sonuçlar alınacak bir proje olacağı düşünülmektedir. Söz konusu program çerçevesinde ilk olarak 2019 yılında Başkanlığımıza kontenjan tahsis edilmiş olup, 2020 yılı için yirmi (20) adet kadro tahsis edilmiştir. Bu kadrolardan; Doktora eğitimi için gönderilenler, eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde Başkanlığımızda Diyanet İşleri Uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı kadrolarına atanacaklardır. Aynı kapsamda, Yüksek Lisans eğitimi için gönderilerek eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen adaylar; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanacaklardır.

Söz konusu programa dair; başvuru klavuzları, tablolar, iletişim bilgileri ve başvuru şartları gibi konularda daha detaylı bilgiye, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen resmi internet adresinden ulaşılabilecektir.

10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtilen söz konusu programa dair duyurunun detaylı bilgileri aşağıdaki linktedir.

2020 YLSY BURS BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU için bakınız: https://yyegm.meb.gov.tr/www/2020-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/483