18.07.2022

2022-2023 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk  düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat
sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak 2022-2023 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar ekte belirtilmiştir. Tüm personelimize duyurulur.