01.09.2016

1-İbrahim Hakkı AKÇA 1924-1935

1872 Yılında Zonguldak Merkez Çağlı köyünde doğdu. Babası Molla Durmuştur. İbrahim AKÇA ilk Öğrenimini (Din dersi ve ilkokul derslerini) babası Molla Durmuş’tan almıştır. 1887 yılında Zonguldak Kdz. Ereğli’sine giderek burada bulunan Ali Molla Camii Medresesinde 3 yıl mukaddemat-ı Ulumi’l-Arabiyyeyi tahsil etmiştir. Daha sonra 1901 yılında İstanbul Süleymaniye Camiinin Killeyesindeki Dökmecisani Medresesine giderek tahsilini burada tamamlamıştır. Buradaki tahsili esnasında göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı 08.11.1903 yılanda yapılan mezuniyet merasiminde Padişah tarafından mezuniyet diploması ile birlikte gümüş madalya verilmiştir. Zonguldak il Müftülüğü teşkilatlandıktan sonra Zonguldak il müftüsü olarak İbrahim AKÇA 02.05.1924 tarihinde atanmıştır. İlk il müftüsü olarak görev yapan İbrahim AKÇA görevde iken 1935 yılı Ramazan Bayramının ilk günü vefat etmiştir.