01.09.2016

2- Enis ÖZLER 1935-1940

1284 Yılında Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Perşembe köyünde dünyaya gelen Enis ÖZLER, icazetli olup, 01.07.1318 yılında ilk görevine Bartın'da müderris olarak başlamış ve 02 Mart 1340 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Daha sonra 3 Mart 1340 tarihinde Bartın Vaizliğine atanmıştır. 07.09.1931 tarihinde de Bartın Müftülüğüne atanmıştır. Enis ÖZLER, Bartın Müftülüğünden 25.03.1935 tarihinde Zonguldak Müftülüğüne aranmıştır. Zonguldak Müftüsü iken; 14.10.1940 günü sabahleyin çarşıda aniden üzerine bir fenalık gelmiş birkaç saat sonra vefat etmiş 15.10.1940 günü defnedilmiştir.