01.09.2016

3-Hasan DİLEK 1940-1944

1295 yılında Zonguldak ili Bartın ilçesinde dünyaya gelen Dilek; Bartın Mektebi iptidai ve Rüştiyesinden Şahadetname almaya hak kazanmış fakat şahadetnamesini kaybetmiştir. Tekrar imtihana girip kendisine icazet verilmiştir. İlk görevine Amasya Sancağı Evkaf memuru olarak başlamış, 17.01.1334-31.01.1337 tarihleri arasında bu görevde bulunmuştur. Buradaki görevinden Bartın Müftülüğüne atanan Dilek; Buradan da 28.11.1940 tarihinde Zonguldak Müftülüğüne atanmıştır. Zonguldak Müftüsü olarak görev yaparken 05.01.1944 yılında vefat etmiştir.