01.09.2016

7-M.Seyyit TOSCUOĞLU 1956-1957

1321 Yılında Bartın'da dünyaya gelen TOSCUOGIU; 21.11.1339 tarihinde ilk göreve Bartın Hamidiye Mektep Muallimi olarak başlamıştır. Bu görevi 30 Haziran 1340 tarihine kadar devam etmiştir. Daha sonra sırasıyla; Bartın İbrahim Paşa Camii İmam-Hatipliği, Bartın Vakıflar Memurluğu (15.12.1340-28.10.1928). (29.10.1928-17.9.1930) tarihleri arasında açıkta olan TOSCUOGLU; 18.03.1930 tarihinde Bartın Ziyaiye Camii İmam-Hatipliği görevine başlamıştır. Tekrar 10.01.1931-21.01.1948 tarihleri arasında açıkta olup, 30.01.1948 tarihinde Bartın Vaizliğine atandı. Daha sonra Safranbolu Vaizliği, İnebolu Müftülüğü, Araç Müftülüğü, Devrek Müftülüğü, Ulus Müftülüğü görevlerinde bulundu ve 02 Kasım 1956 tarihinde Zonguldak Müftülüğü görevine atandı. 15.08.1957 tarihine kadar bu görevde bulunan TOSCUOĞLU daha sonra; Manyas Müftülüğü, Kurucaşile Müftülüğü, Eflani Müftülüğü, Araç Müftülüğü, İnebolu Müftülüğü, Safranbolu Vaizliği, Kartal Vaizliği, Araç Vaizliği görevlerinde bulundu (28.07.1968). 29.07.1968 Tarihinde tekrar Kartal Vaizliğine atanan M. Seyyit TOSCUOGLU burada görevde iken 02.09. 197 1 tarihinde emekliye sevk edilmiştir.