12.01.2021

Cami Hizmetlerinin Etkin Hale Getirilmesi Çalışmaları

Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesini temin etmek ve cami
merkezli din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Başkanlığımızca çeşitli projelerin
hayata geçirilmiştir. Bu itibarla;
1- Çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dini
bilgiler aktarmak amacıyla EK-1 proje tanıtım kartı çerçevesinde "Cami Görevlileri Çocuklarla
Çevrimiçi Buluşuyor" programı,
2- Ailenin ve toplumun temelini oluşturan kadınların dini kimliklerini inşa ederken sahih dini bilgi ile
buluşmalarına, böylece Kur'ân ve sünnet eksenli bilgi, birikim ve ahlaki kazanmalar elde
etmelerine yardımcı olmak amacıyla EK-2 proje tanıtım kartı çerçevesinde "Camilerde Kadınlara
Yönelik Hatim ve Dua Programları",
3- Engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla EK-3 proje
tanıtım kartı çerçevesinde "Cami-Engelli Buluşmaları" icra edilecektir.
Söz konusu programların uygulanmasının sağlanması, konu ile ilgili gerekli hassasiyetin
gösterilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin proje tanıtım kartlarında belirtildiği şekilde DHYS'ye
kaydedilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.