17.03.2021

10. Cami Görevlileri Çalıştay Raporu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 14 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak "10.
Cami Görevlileri Çalıştayı" düzenlenmiş, söz konusu çalıştayda proje sahibi, aktif ve bulundukları
bölgelerde hizmetleriyle temayüz eden din görevlileri, görev mahallerinde yürüttükleri çalışmalarını ve
projelerini sunmuşlardır. Sunumu yapılan projeler tevhit edilerek rapor haline getirilmiş ve personelimizin istifadesine sunulmuştur. Söz konusu rapora ekte ulaşabilirsiniz.