10.11.2021

KİTAP OKU-YORUM PROJESİ

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Başkanlığımız din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek  devam ettirilmesini din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak  görmektedir. Bu kapsamda din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 Yılı Eylem Planı çerçevesinde ülke genelinde kitap okuma projesinin başlatılması kararlaştırılmıştır. Proje çerçevesinde 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okumaları ve akabinde müzakere için bir araya gelerek değerlendirmeleri sağlanacaktır.

Bu itibarla;

"Kitap Oku-Yorum" başlıklı proje Nisan 2021 – Mart 2022 döneminde ekli tanıtım kartında belirtilen çerçevede iliniz genelindeki bütün cami görevlilerini kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Ekli okuma listesinde yer alan kitaplardan birer takım bütün cami kitaplıkları/kütüphaneleri için mahalli imkanlar çerçevesinde temin edilecektir. Ayrıca söz konusu kitapları şahsi kütüphanelerine kazandırma konusunda da din görevlilerimiz teşvik edilecektir.

Başkanlığımızca önümüzdeki süreçte icra edilecek sınav ve mülakatlarda proje kapsamında okunacak kitapların içeriğinden soru sorulması planlanmaktadır. Bu husus din görevlilerine tebliğ edilmek suretiyle kitap okuma ve müzakerelerine katılımları teşvik edilecektir.

Kitapların basım işlemleri başlatılmış olup TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi tarafından uygun ve kampanya fiyatları ile il müftülüklerine gönderilecektir. Kitap temini ve muhasebe işlemleri için ilgili işletme ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.